21-22 KWIETNIA 2018

G2A ARENA

DLA ODWIEDZAJĄCYCH DLA WYSTAWCÓW PODSUMOWANIE TARGÓW

mgr sztuki, mgr inż. arch. Igor Labuda

Pracownik naukowo-dydaktyczny Politechniki Rzeszowskiej, Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury. Zakład Projektowania Architektonicznego i Grafiki Inżynierskiej. Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej oraz Wydziału Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

Architekt z szesnastoletnim doświadczeniem projektowym oraz ośmioletnim stażem w pracy naukowo-dydaktycznej, zaangażowany również w działania artystyczne (rysunek, malarstwo, grafika).